Articole

SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE DOCTRINA BIBLICĂ DESPRE OM ȘI UMANITATE, Pastor Ilie Bledea

SĂ CUNOAȘTEM MAI BINE DOCTRINA BIBLICĂ DESPRE OM ȘI UMANITATE

Biblia pe lângă faptul că ni-l prezintă pe Dumnezeu, pe Cristos și Duhul Sfânt, îl prezintă cel mai clar și pertinent pe om. Filosofii îndemnau din vremuri îndepărtate pe oameni: „Cunoaște-te pe tine însuți.” Însă ei nu înțelegeau că adevărata cunoaștere de sine a omului este dată de cunoașterea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său. De aceea, este important să parcurgem Biblia și pentru a ne cunoaște pe noi înșine, pentru a înțelege cine suntem cu adevărat. Biblia are cel mai coerent, complet și clar răspuns la întrebările despre originea omului, despre natura omului, despre sensul și scopul omului pe pământ, despre sfârșitul și veșnicia omului. Așadar, vă invit în câteva rânduri să ne reamintim adevărul biblic despre om.

1. ADEVĂRUL BIBLIC DESPRE OM. CE SPUNE BIBLIA DESPRE OM?

a. Omul este creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui ca și o încununare a creației Sale, Geneza 1:26-27. Omul a fost creat de Dumnezeu într-un mod unic, ca reprezentat al lui Dumnezeu ca să stăpânească creația lui Dumnezeu fiind coregent a lui Dumnezeu pe pământ. Omul a fost creat să se poată relaționa la Dumnezeu în mod uni, prin capacitățile interioare așezate de Dumnezeu în om, prin chipul lui Dumnezeu în om.

b. Omul este căzut în păcat, neascultare și răzvrătire față de Dumnezeu, Geneza 3, Romani 3:9-18; Efeseni 2:1-3. Din nefericire, omul nu a știut să aprecieze pe Dumnezeu și tot ce i-a dat Dumnezeu și ispitit de Satan a căzut în neascultare față de Dumnezeu, în răzvrătire față de Dumnezeu și necinstire a lui Dumnezeu. Căderea omului a adus judecata lui Dumnezeu nu numai peste el și toate generațiile de oameni, care se nasc în păcat și muritori, dar și peste întreaga creație, Romani 8: 19-22.

c. Omul este căutat, cercetat și chemat de Dumnezeu să se întoarcă la El, Geneza 3: 8-; Dumnezeu în harul și dragostea Lui, deși omul I-a întors spatele, Dumnezeu îl caută pe om și îl cheamă să se întoarcă înapoi la El cu credință și pocăință. Asta a început să facă Dumnezeu imediat după căderea omului și încă face și acum.

d. Omul este câștigat de Dumnezeu prin Fiul Său, Ioan 3:16; Tit 2:14. Căutarea lui Dumnezeu a luat forma finală și supremă în trimiterea Fiului Său, Isus Cristos, care este Dumnezeu de-o natură cu Dumnezeu Tatăl. Domnul Isus a venit să caute și să mântuiască omul pierdut. El nu numai că a căutat să mântuiască pe păcătoși, ci a și plătit prețul pentru răscumpărarea omului din păcat prin moartea Lui pe crucea de la Golgota. Isus Cristos și jertfa Lui fiind acum singura cale de acces la Dumnezeu și de restaurare a omului păcătos.

e. Omul care crede în Cristos și ascultă de Dumnezeu este cinstit de Dumnezeu în slava veșnică împreună cu El, Apocalipsa 21-22. Pentru toți cei care cred în Cristos și devin copii lui Dumnezeu, Dumnezeu asigură un viitor măreț în veșnicie cu El, pentru totdeauna. În veșnicie, datorită lui Cristos, omul mântuit de Dumnezeu prin har, va primi mult mai mult decât a pierdut primul om în Eden.

2. ARGUMENTELE BIBLICE ȘI RAȚIONALE DESPRE OM CARE CONFIRMĂ CĂ BIBLIA ARE DREPTATE 

a. Revelația lui Dumnezeu în Scriptură și în conștiința omului confirmă aceasta. Scriptura prezintă în mod clar acest adevăr de la un capăt la altul, însă pe lângă revelația lui Dumnezeu în Scriptură, Dumnezeu a lăsat în fiecare om conștiința care reclamă existența lui Dumnezeu și adevărul moral al Lui, Romani 1:19; 2:14-15.

b. Realitatea istoriei omenirii dovedește că Biblia are dreptate când vorbește despre om. Toată istoria omenirii, a națiunilor, a popoarelor arată clar adevărul biblic că omul este o ființă căzută, degradată, stricată și oricâtă educație și cultură ar avea, fără o transformare interioară prin Evanghelia lui Cristos și prin Duhul Sfânt, omul este pierdut și merge la pierzare eternă.

c. Răul și moartea care predomină în lume de asemenea confirmă adevărul despre om. Biblia spune că răul și moartea au intrat în lume prin om. Omul nu este sursa răului, Satan este, însă omul este mijlocul prin care răul a intrat în lume și s-a perpetuat în lume. Romani 5:12-15. Omul este purtătorul răului în lume și cel care face ca lumea să fie un loc greu de locuit. Apostolul Pavel îl atenționa pe Timotei și îi spunea că vremurile din urmă vor fi vremuri grele și asta numai din cauza răutății oamenilor. 2 Timotei 3:1-5.

3. APLICAREA ADEVĂRULUI BIBLIC DESPRE OM. CE TREBUIE SĂ FACEM? 

a. Să recunoaștem pe Dumnezeu ca și creator, susținător și stăpân al nostru, Psalmul 8:3-9

b. Să recunoaștem căderea și păcatul și să cerem mila și îndurarea lui Dumnezeu, Psalmii 32, 51.

c. Să credem în Cristos și în lucrarea Lui desăvârșită și să îl urmăm pe El: Omul Model, Ioan 6:28-29; Evrei 12:2-3

d. Să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre, Iacov 1:22 Întrebarea cu care aș vrea să închei este: Ce fel de oameni suntem? Oameni căzuți în Adam, sau mântuiți în Cristos? Aceia mântuiți de Cristos știu ce fel de oameni ar trebui să fie. Apostolul Petru spune că ar trebui să fim o oameni cu o purtare sfântă și evlavioasă, care așteptăm și grăbim venirea Domnului Isus Cristos. 2Petru 3: 11-13.

Doamne ajută, Doamne dă izbândă!

Pastor Ilie Bledea