Articole

BOTEZ la Biserica Creștină Baptistă BETESDA din Sântana

BOTEZ la Biserica Creștină Baptistă BETESDA din Sântana

„CRED CĂ ISUS HRISTOS ESTE FIUL LUI DUMNEZEU.” (Faptele Apostolilor 8:37)

Lucrurile mari sunt ale lui Dumnezeu (Psalmul 126:3). După muncă, dăruire și slujire, Biserica Creștină Baptistă BETESDA din Sântana încheie anul cu un rod al jertfei Domnului Isus Hristos. Trei suflete: Mihai, Adina și Ovidiu au mărturisit credința lor în Domnul Isus, ca Domn și Mântuitor. Ei au fost botezați și adăugați la numărul celor salvați ce aparțin bisericii.

La vestirea Cuvântului a fost invitat fratele păstor Ciprian Gag, care a păstorit la Biserica Betesda pentru mulți ani. Mesajul a fost axat pe textul din Efeseni 4:11- 15, cu ideea centrală că după botez nu urmează punct, ci virgulă, adică urmează un proces de creștere spirituală spre asemănare cu Domnul Isus Hristos.

În același cadru de bucurie și închinare a Bisericii a avut loc și binecuvântarea lui Rut-Lavinia Mihai.

Slujirea prin cântare și conducerea bisericii în închinare a fost făcută de grupul local, iar fratele diacon Dobrei Zamfir (Firel) a condus timpul de rugăciune și întreg serviciu divin.

Deoarece noul păstor al Bisericii Betesda, Ruben Lăscuț, a fost bolnav, actul botezului a fost oficiat de fratele păstor Mirăuțe Ioan.

„CINE VA CREDE ȘI SE VA BOTEZA VA FI MÂNTUIT.” Marcu 16:16a